незначително

незначително
прил. - малко, нищожно, нищо и никакво, дребна работа, за пет пари, дребно, маловажно, голяма работа, чудо голямо

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • незначително количество — словосъч. дреболия, незначително нещо, мъничко …   Български синонимен речник

  • незначително нещо — словосъч. дреболия, незначително количество, мъничко …   Български синонимен речник

  • дреболия — същ. играчка, незначителност, нищожност, нищожество, детайл, дребосък, дребна работа, чудо голямо, вятър, нищо, нула, дребнавост същ. дрънкулка, джунджурия същ. незначително нещо, незначително количество, мъничко същ. маловажност, баналност същ.… …   Български синонимен речник

  • мъничко — прил. дреболия, незначително нещо, незначително количество прил. късче, парченце, хапка, частица, малко …   Български синонимен речник

  • вибрато — (итал. vibrato) муз. вибрантен тон што се создава со незначително поместување на прстот на вратот на жичен инструмент или со поместување на усните на дувачки инструмент …   Macedonian dictionary

  • ентаза — (грч. entasis напнување) арх. во античката архитектура: незначително здебелување, односно проширување на средниот дел на столб или на скали заради постигнување на определен оптички ефект …   Macedonian dictionary

  • кока-кола — (анг. coca cola) освежителен пијалак од разни растителни екстракти со додаток на незначително количество кофеин …   Macedonian dictionary

  • малко — нар. отчасти, незначително, нищо и никакво, малобройно, за пет пари, не стига, не достига, кът, слабо, умерено, ограничено, чат пат, мъничко, малко нещо нар. малцина, малък брой същ. затънтено място, лошо жилище, дупка същ. късче, парченце, хапка …   Български синонимен речник

  • не заслужава — словосъч. не си струва, нищожно, незначително, дребно, нищо, дребна работа, дреболия …   Български синонимен речник

  • не си струва — словосъч. не заслужава, дребна работа, нищожно, незначително, дреболия …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”